Criteria

CATEGORIE MUSEUMPRIJS 2015

Het streek- of stadshistorisch museum dat er het beste in slaagt de streek- of stadsgeschiedenis op een aantrekkelijke manier te presenteren voor een breed publiek.

De Museumprijs wordt toegekend aan een in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde instelling die zich op het terrein van museale activiteiten buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt.

Wanneer de jury geen geschikte kandidaat heeft gevonden, wordt de prijs niet toegekend.

De Raad van Toezicht van het Prins Bernhard Cultuurfonds benoemt en ontslaat de leden van de jury, bestaande uit maximaal zes leden. De jury stelt de te bekronen categorie musea, het te bekronen onderdeel van het museale veld of museale activiteit vast. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met interessante ontwikkelingen in het veld.

Er is uitdrukkelijk geen sprake van een van tevoren vaststaande afwisseling van categorieën. De jury heeft zo de ruimte om op ontwikkelingen in te spelen. Bij de selectie van de laureaat wordt primair gekeken naar nieuwe of vernieuwende activiteiten die in hoofdzaak publieksgericht zijn en een voorbeeldwerking hebben voor musea. Daarnaast wordt het functioneren van het museum in algemene zin getoetst, waarbij aan de hand van de ICOM definitie (International Council of Museums, de internationale vakorganisatie op het gebied van musea en museumwerk) gekeken wordt naar de volgende aspecten: collectievorming, collectiebeheer, registratie en documentatie van de collectie, toegankelijkheid van de collectie, tentoonstellingsbeleid, educatie en communicatie, publieksfaciliteiten, en bedrijfsvoering.

 

Algemene beoordelingscriteria
BankGiro Loterij Museumprijs 2015

 • Het museum is opgenomen in Museumregister Nederland;
 • De betreffende collectie is bestemd voor een breed publiek van kinderen en volwassenen;
 • De eigen collectie is uitgangspunt;
 • Er wordt op een verantwoorde wijze omgegaan met de collectie;
 • De kwaliteit/professionaliteit van de algemene publieksbenadering (folders, website, het museum zelf) is adequaat;
 • Het museum is voorbeeldstellend;
 • De presentatie is op publieksvriendelijke wijze gerealiseerd;
 • Het museum heeft de afgelopen 7 jaar niet de BankGiro Loterij Museumprijs gewonnen.

Aanvullende beoordelingscriteria
BankGiro Loterij Museumprijs 2015

 • Hoe maakt het museum zichtbaar dat het geworteld is in de betreffende stad of streek?
 • Welk specifiek concept gebruikt het museum om de stad/streek voor het voetlicht te brengen?
 • Hoe wordt in de presentaties omgegaan met actuele ontwikkelingen in de betreffende stad/streek?
 • Hoe wordt de stad/streek bij het museum betrokken?
 • Hoe is de balans tussen het verhaal dat het museum vertelt en het gebruik van de collectie?
 • Welk verhaal vertelt het museum in de vaste en tijdelijke presentaties over de stad/streek en hoe wordt de eigen collectie daarin gebruikt?

 

De mogelijkheid tot aanmelden is inmiddels gesloten.