Jury

De jury bestaat uit vier vaste leden, die de kernjury vormen, en één of twee tijdelijke leden. De kernjuryleden worden voor vier jaar benoemd en zijn niet herbenoembaar. De tijdelijke leden worden vanwege hun specifieke deskundigheid gevraagd de jury voor één voordrachtronde te versterken. De kernjury stelt per jaar een categorie vast.

Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met interessante ontwikkelingen in het veld. Vervolgens selecteert de voltallige jury binnen deze categorie de genomineerde musea. Zo ontstaat er een shortlist. Het publiek kan in een afgebakend aantal weken stemmen op een van de genomineerde musea op de shortlist. De publieksstemming bepaalt wie er wint.

Kernjury

drs. R. Priem
Oud-directeur Museum Catharijneconvent Utrecht, voorzitter
drs. P. van Mil
Directeur a.i.,
Erfgoed Delft

 
drs. L. Pelsers
Directeur Kröller-Müller Museum Otterlo
drs. H. Saam
Directeur Gemeente Musea Arnhem

 

Expertjury 2015

wordt nog bekend gemaakt