Criteria

De BankGiro Loterij Museumprijs wordt elk jaar toegekend aan een Nederlands museum met onderscheidende presentaties of activiteiten in een wisselende categorie. De jury bepaalt de categorie.

Categorie Museumprijs 2018

Het museum dat er het beste in slaagt om op basis van zijn eigen collectie de ontwikkelingen, (praktische) mogelijkheden en morele dilemma's binnen het terein van techniek* voor een breed publiek te presenteren.

*onder techniek wordt hier verstaan:

a. het geheel van materiële zaken als voorwerpen, meubels, apparaten, dat niet tot de natuur behoort maar eens door de mens is uitgevonden, verwant met uitvinding;
b. het op systematische manier toepassen van nieuwe natuurwetenschappelijke of andere georganiseerde kennis ten behoeve van praktische doeleinden, verwant met technologie;
c. het ontwerpen en bouwen van computers, mobiele telefoons, wolkenkrabbers, en andere bouwwerken, verwant met bouwkunst.

Extra criteria nominatie Museumprijs 2018

 • Het museum is er op uitmuntende wijze in geslaagd om de theorie en/of geschiedenis van technische ontwikkelingen aan een brede doelgroep uit te leggen
 • Het museum is er op uitmuntende wijze in geslaagd om de praktische toepassing van techniek aan een brede doelgroep inzichtelijk te maken
 • Het museum is er op uitmuntende wijze in geslaagd om het spanningsveld tussen technische mogelijkheden, praktische toepassingen en morele dilemma's voor het voetlicht te brengen
 • Het museum is er op uitmuntende wijze in geslaagd de relatie van technologie met andere aspecten van de samenleving (zoals social, economisch, demografisch, cultureel, natuur, de gebouwde en ingerichte omgeving e.d.) voor het voetlicht te brengen
 • Het museum heft op uitstekende wijze de geschiedenis/ theorie van technische ontwikkelingen vertaald naar de hedendaagse relevantie

Algemene beoordelingscriteria voor nominatie Museumprijs

 • Het museum is opgenomen in het Nederlandse Museum Register
 • De betreffende collectie is bestemd voor een breed publiek van kinderen en volwassenen
 • De eigen collectie is het uitgangspunt
 • Er wordt op een verantwoorde wijze omgegaan met de collectie
 • De kwaliteit/ professionaliteit van de algemene publieksbenadering (folders, website, het museum zelf) is adequaat
 • Het museum is voorbeeldstellend
 • De presentatie is op publieksvriendelijke wijze gerealiseerd; dit geldt voor zowel de vaste opstelling als voor tijdelijke tentoonstellingen
 • Het museum heeft in 2017, 2016, 2015, 2014 en 2013 geen Museumprijs gewonnen