2211

Museum Rotterdam

 

Museum Rotterdam is een stadsmuseum met lef. Kern van het museum is de rijke collectie cultuurhistorische voorwerpen die je meenemen langs het verleden van de stad - van nederzetting aan de Rotte tot moderne architectuurstad. Maar Museum Rotterdam is meer dan een traditioneel historisch stadsmuseum dat gericht is op het verleden. Met het project Echt Rotterdams Erfgoed volgt het museum op de voet wat er gebeurt in de huizen, wijken, winkels en bedrijfjes van de stad. Méngt zich in de stad. Praat met verschillende groepen bewoners om het Rotterdam van nu te ontrafelen en samen nieuw Rotterdams erfgoed te ontdekken: personen, initiatieven, voorwerpen, verhalen en ontwikkelingen die bewaard moeten worden voor de toekomst. Dat levert gedurfde tentoonstellingen op, waarin gewone Rotterdammers de hoofdrol spelen. Met deze vernieuwende manier van verzamelen en presenteren loopt het museum voorop in Europa.

 

Rode draad door de hele collectie, van vroeger tot nu, zijn thema’s die belangrijk zijn voor Rotterdam. Thema’s als werk, zorg, arbeidsmigratie, milieu, sport, nieuwe technologie en religie. Met deze universele thema’s slaat het museum een brug tussen heden en verleden: de gildes uit de middeleeuwen worden vergeleken met samenwerkende zzp’ers van nu; de havenarbeiders op oude schilderijen met de Bulgaarse arbeidsmigrant honderd jaar later. Zo krijgen de verhalen van toen en nu meer reliëf en draagt het museum bij aan de vorming van kennis – kennis over de stad toen, nu en straks. Museum Rotterdam is hierdoor juist relevant en aantrekkelijk voor alle Rotterdammers. Wie de grote stalen deur van het Timmerhuis achter zich dichttrekt, zal de veelkleurige, werklustige en vernieuwende metropool om zich heen beter begrijpen.

 

 

 


Video
Museum Rotterdam

Museum Rotterdam
Rodezand 26
3011 AN Rotterdam
Tel: 0031 (0)10 217 67 50
www.museumrotterdam.nl 
info@museumrotterdam.nl