2211

Van Abbemuseum

 

Het Van Abbemuseum in Eindhoven zet zich al jaren in voor publieksvriendelijkheid en inclusiviteit vanuit het idee dat het Van Abbe van iedereen is. Het museum nodigt bijvoorbeeld vluchtelingen en jongeren uit om mee te kijken naar de collectie, geeft een stem aan de LHBTQAI+ community en er is zelfs een museumrobot voor mensen die fysiek niet in staat zijn om naar het museum te komen. Er worden ook speciale rondleidingen georganiseerd voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden die veel verder gaan dan het simpelweg beschrijven van een kunstwerk: dit zijn echt multi-zintuiglijke ervaringen met voelreliëfs, geur, muziek en poëzie. Het museum organiseert daarnaast prikkelarme museumbezoeken voor mensen met autisme of een burnout en gaat ook ‘on tour’ langs verzorgingstehuizen. Je hoeft alleen nieuwsgierig te zijn om van kunst te kunnen genieten in het Van Abbemuseum!

 

Het Van Abbemuseum in Eindhoven is een van de meest toonaangevende musea voor hedendaagse kunst in Europa. Het museum heeft een uitgebreide internationale collectie van ruim 2.800 kunstwerken, waaronder sleutelwerken van El Lissitzky, Joseph Beuys, René Daniëls, Marlene Dumas, Sheela Gowda, Hito Steyerl en Iris Kensmil, waarvan een selectie wordt getoond. Het museum stelt vragen op het gebied van kunst en samenleving op een experimentele manier aan de orde.

 

Openheid, gastvrijheid en kennisuitwisseling zijn voor het Van Abbemuseum van groot belang. Het museum daagt zichzelf voortdurend uit om samen met bezoekers over actuele maatschappelijke vraagstukken na te denken.

 

Door samenwerking en uitwisseling op lokaal, nationaal en internationaal niveau is het Van Abbemuseum bovendien een plaats waar creatieve kruisbestuiving plaatsvindt. Een bron van verwondering, inspiratie en verbeelding.

 

 

 

Video


Abbemuseum logo


Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10
5611 NH Eindhoven
Tel: +31 (0)40 238 1000
www.vanabbemuseum.nl
E-mail: info@vanabbemuseum.nl