een reis voor 2 naar

NEW YORK

Criteria

De BankGiro Loterij Museumprijs wordt elk jaar toegekend aan een Nederlands museum met onderscheidende presentaties of activiteiten in een wisselende categorie. De jury bepaalt de categorie.

Categorie Museumprijs 2019: Het meest publieksvriendelijke museum

Algemene beoordelingscriteria voor nominatie Museumprijs

 • Het museum is opgenomen in het Nederlandse Museum Register
 • De betreffende collectie is bestemd voor een breed publiek van kinderen en volwassenen
 • De eigen collectie is het uitgangspunt
 • Er wordt op een verantwoorde wijze omgegaan met de collectie
 • De kwaliteit/ professionaliteit van de algemene publieksbenadering (folders, website, het museum zelf) is adequaat
 • Het museum is voorbeeldstellend
 • De presentatie is op publieksvriendelijke wijze gerealiseerd; dit geldt voor zowel de vaste opstelling als voor tijdelijke tentoonstellingen
 • Het museum heeft in 2018, 2017, 2016, 2015 en 2014 geen Museumprijs gewonnen

Extra criteria nominatie Museumprijs 2019

 • Hoe men verschillende nieuwe (doel)groepen weet te bereiken en aan het museum weet te binden, in het bijzonder doelgroepen die zelden of nooit naar een museum gaan
 • Of het museum toegankelijk, gastvrij en aantrekkelijk is voor een brede waaier van doelgroepen: van jong tot oud, van arm tot rijk, van laag tot hoog opgeleid, et cetera
 • Welke programma’s en activiteiten het museum ontwikkelt om nieuwe en niet-gangbare doelgroepen naar het museum te krijgen, te activeren en te verbinden
 • Welke resultaten het museum op deze terreinen behaalt, zowel kwantitatief in bereik en aantallen bezoekers binnen uiteenlopende doelgroepen en herhaalbezoek als kwalitatief in waardering