Criteria

De BankGiro Loterij Museumprijs wordt elk jaar toegekend aan een Nederlands museum met onderscheidende presentaties of activiteiten in een wisselende categorie. De jury bepaalt de categorie.

Categorie Museumprijs 2019: Het meest publieksvriendelijke museum

Algemene beoordelingscriteria voor nominatie Museumprijs

 • Het museum is opgenomen in het Nederlandse Museum Register
 • De betreffende collectie is bestemd voor een breed publiek van kinderen en volwassenen
 • De eigen collectie is het uitgangspunt
 • Er wordt op een verantwoorde wijze omgegaan met de collectie
 • De kwaliteit/ professionaliteit van de algemene publieksbenadering (folders, website, het museum zelf) is adequaat
 • Het museum is voorbeeldstellend
 • De presentatie is op publieksvriendelijke wijze gerealiseerd; dit geldt voor zowel de vaste opstelling als voor tijdelijke tentoonstellingen
 • Het museum heeft in 2018, 2017, 2016, 2015 en 2014 geen Museumprijs gewonnen

Extra criteria nominatie Museumprijs 2019

 • Hoe men verschillende nieuwe (doel)groepen weet te bereiken en aan het museum weet te binden, in het bijzonder doelgroepen die zelden of nooit naar een museum gaan
 • Of het museum toegankelijk, gastvrij en aantrekkelijk is voor een brede waaier van doelgroepen: van jong tot oud, van arm tot rijk, van laag tot hoog opgeleid, et cetera
 • Welke programma’s en activiteiten het museum ontwikkelt om nieuwe en niet-gangbare doelgroepen naar het museum te krijgen, te activeren en te verbinden
 • Welke resultaten het museum op deze terreinen behaalt, zowel kwantitatief in bereik en aantallen bezoekers binnen uiteenlopende doelgroepen en herhaalbezoek als kwalitatief in waardering